top of page

Kontakt oss

IVV Headquarters

Glimmervägen 6,

224 78 Lund

Sweden

+46 (0)76 074 0980

Submission complete

Våra laboratorier

Vi erbjuder snabb och tillförlitlig testning och laboratorieanalys och bringar det till dig.

IVV Stockholm

070-402-8615

IVV Lund

076-074-0980

IVV Umeå

073-759-4667

bottom of page