top of page
PCR_Plating.jpg

Våra tjänster

Doctor and Patient

Hälsoscreening

På InVitro Vista stödjer vi hälso- och sjukvårdspersonal att erbjuda hälsoscreeningstjänster till sina kunder och patienter. InVitro Vista-laboratorier är utrustade för att screena för ett brett spektrum av kliniska markörer och kan ge snabba och tillförlitliga resultat på laboratorier över hela Skandinavien. Vårt team av experter använder toppmoderna teknologier för att ge dig de insikter som behövs för att förbättra och upprätthålla god hälsa, även på äldre dagar.

Sampling.jpg

Screening för smittsamma sjukdomar.

InVitro Vista-laboratorier är utformade för att ge screening för smittsamma sjukdomar både i stor och liten skala. Under Covid 19-pandemin var våra laboratorier centrala för att erbjuda sjukdomsscreening för allmänheten samt för idrottslag, företag, evenemang och offentliga platser. Våra skalbara lösningar kan erbjuda screening för ett antal tillstånd och erbjuda lösningar för utrymmen som är särskilt utsatta, såsom känslig tillverkning, skolor, jordbruksutrymmen och kollektivtrafik.

bloodsamples.jpg

Klinisk vård

All diagnostik börjar med laboratorietester.

På InVitro Vista-laboratorier tillhandahåller vi toppmoderna laboratorieanalyser nära dig, vilket eliminerar behovet av specialiserade transportlösningar och möjliggör snabbare resultat. Oavsett om du är en liten klinik eller en stor vårdinrättning kan vi erbjuda stöd i din diagnostiska process.

vet

Veterinärmedicin

InVitro Vista tillhandahåller allt du behöver för att erbjuda snabba, tillförlitliga tester och diagnostik inom veterinärmedicin. Vårt team hjälper dig att få de insikter du behöver för att bygga upp en långvarig relation med dina kunder och ge både förebyggande vård och hantera livslång hälsa hos dina patienter. Förutom att erbjuda ett omfattande utbud av tester och verktyg kan vi erbjuda specifika lösningar för boskaps-, smådjurs- och hästhälsa.

food samples

Livsmedelssäkerhet

På InVitro Vista-laboratorier finns våra team alltid tillgängliga för att tillhandahålla expertanalyser, tester och studier inom livsmedelssäkerhet. Vi har allt som behövs för omfattande mikrobiologiska projekt, patogen tester och tester av hållbarhet, med laboratorier över hela Skandinavien. Våra lösningar omfattar också tester av boskap och mejeri.

Samples

Anpassade testlösningar

Kontakta oss för en omfattande lista över laboratorietester och analyslösningar

bottom of page